Jätte V75

Eskilstuna
Vecka 04
2020 01 24
10 andelar 200 kr
AvdelningHästarReserver
Avd 12,6,113,10
Avd 273,13
Avd 37,112,10
Avd 41,2,3,4,5,116,8
Avd 52,4,5,6,7,91,10
Avd 62,3,5,6,74,12
Avd 73,4,5,118,1

Tipparen erhåller 5 % vid vinst.