Mellan V75

Bergsåker
Vecka 08
2019 02 23
10 andelar á 158 kr
AvdelningHästarReserver
Avd 11,2,6,8,9,1210,7
Avd 21,4,5,8,12,13,14,152,9
Avd 329,4
Avd 41,6,8,1012,2
Avd 514,3
Avd 62,5,6,7,111,10
Avd 72,3,94,10

Tipparen erhåller 5 % vid vinst.